Att Stockholms skärgård är vacker är det ingen tvekan om – men något som på senare år blivit allt mer uppmärksammat är att skärgården behövs städas upp på grund av all nedskräpning. Och någon som satsat på en uppstädning av skärgården är rederiet Viking Line.

finlandsfärja 2

Skärgården är en plats dit man både vill locka turister och värna om miljön vilket är precis vad Viking Lines nya projekt syftar till att göra. Man har nämligen sedan våren 2014 samlat in hela 50 000 euro genom att låta intäkterna för försäljningen av nya plastkassar i taxfreebutikerna gå till välgörenhet. Och det är inte vila välgörenhetsorganisationer som helst som ska få ta del av pengakakan – det är nämligen organisationerna Håll Skärgården Ren rf i Finland och Stiftelsen Håll Sverige Rent i Sverige vilka båda två arbetar just med att röja i skärgården. Till exempel har Håll Sverige Rent arbetat i över 50 år med att både sprida kunskap om nedskräpningens konsekvenser och utbildat i miljöfrågor både på land som till havs. Likaså har finländska Håll Skärgården Ren rf rått om Finlands havsområden i över 40 års tid och det har varit deras jobb att se till så att insjöar, stränder och skärgårdsområden har hållits skräpfria. Så att båda dessa organisationer fått motta 25 000 euro vardera har betytt otroligt mycket för deras fortsatta verksamhet – och än är inte satsningen över utan man kommer att fortsätta samla in pengar till organisationerna under hela 2015 också (källa).

Fokus på miljön

Att Östersjön hålls ren är inte bara bättre för att öka turismen i skärgården utan är även bra ur miljösynpunkt både i Sverige och Finlands skärgård – och detta är något som Viking Line som trafikerar området värnar om. Det är till exempel därför som rederiet själva bedriver sitt miljöarbete långt över gränsen för vad som krävs enligt lagens regelverk genom att exempelvis minska miljöbelastningen som fartygen orsakar. Bland annat har rederiet gjort så att alla deras fartyg har manuell rengöring av sina rengörs fartygsbottnarna och har optimerat både fartygens el‐ och bränsleförbrukning plus att man fokuserar på en effektivare hantering av fartygens avfallshantering.